Rekvizīti

SIA "Emilia"
Juridiskā adrese: Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026
Vienotās reģistrācijas nr.: 40103174992
PVN maksātāja kods: LV40103174992
Bankas kods: UNLALV2X, SEB banka AS
Konts: LV47UNLA0050012447530