ISO Sertifikācija

Mēs, Emilia SIA komanda, esam strauji augošs uzņēmums, kas ikdienā strādā ar modernākajam telekomunikāciju tīklu tehnoloģijām. Regulāri ieguldot darbu darbinieku kvalifikācijas celšanā un pakalpojuma kvalitātes uzraudzībā, esam apliecinājuši mūsu uzņēmuma atbilstību starptautiski atzītiem ISO (International Organization for Standardization) standartiem.

Uzņēmums sniedz augstas kvalitātes telekomunikāciju infrastruktūras projektēšanas pakalpojumus un telekomunikāciju infrastruktūras izbūves darbus ievērojot likumdošanas, citu saistošo pušu prasības un ievērojot vides nekaitīguma principus. Uzņēmums nepārtraukti pilnveido kvalitātes pārvaldības un apkārtējās vides vadības sistēmu attīstību.

ISO 9001:2015 sertifikāta pamatā ir starptautiski atzīti kvalitātes vadības principi, kuru mērķis ir nodrošināt klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pakalpojumus.

ISO 14001:2015 sertifikāts apliecina vides vadības sistēmas atbilstību starptautiskiem standartiem, kuru mērķis ir tādu uzņēmuma darbības principu īstenošana, kas ļauj samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un paaugstināt esošo dabas resursu izmantošanas efektivitāti.

Iegūtie sertifikāti ir apliecinājums tam, ka gadu gaitā izstrādātā un pilnveidotā Emilia SIA kvalitātes vadības sistēma atbilst pasaulē atzītiem standartiem, kas, savukārt, uzņēmuma klientiem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem.

Sertifikāti izsniegti tādās Emilia SIA darbības sfērās kā telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana, izbūve, būvdarbu vadīšana un uzraudzība. Sertifikāti ir apskatāmi, klikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm.

ISO 9001:2015 Sertifikāts

ISO 14001:2015 Sertifikāts