Tiesiskās norādes

Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka SIA “Emilia” privātuma praksi saistībā ar Interneta mājas lapu www.emilia.lv (turpmāk tekstā saukta “Mājas lapa”).

EMILIA nodrošina Mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. EMILIA ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot SIA EMILIA mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Jebkura personīgā informācija, kuru persona brīvprātīgi nodod EMILIA, tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Nolūkā nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt Mājas lapas uzlabošanas nepieciešamību, EMILIA ir tiesbas apstrādāt informāciju, par Mājas lapas apmeklētājiem, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, izmantotās tīkla pārlūkprogrammas veids, iepriekšējā Interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs sasniedzis Mājas lapu, Interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās Mājas lapas sadaļas u.c.

Mājas lapā var tikt izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā var tikt samazinātas Mājas lapas lietošanas iespējas.

EMILIA neuzņemas atbildību par citām Interneta mājas lapām, uz kurām ir saites no Mājas lapas.

Autortiesības

Šī Mājas lapa ir EMILIA īpašums. Teksts, attēli, grafiki, skaņas faili, animācijas faili, video faili un to sakārtojums Mājas lapā ir autortiesību un cita intelektuāla īpašuma objekti. Šos objektus nedrīkst kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, kā arī nedrīkst pārveidot un izvietot citās interneta lapās. Pārpublicējot materiālus, nepieciešama EMILIA rakstiska atļauja. Citējot, atsauce uz avotu ir obligāta.

Pakalpojumi un cenas

Informācija par EMILIA produktiem un pakalpojumiem var mainīties atkarībā no pieslēguma adreses, pakalpojuma vai produkta tipa. Ja Jums ir interese par kādu pakalpojumu, tā tehnisko specifikāciju, kas ir uzrādīta Mājas lapā, lūdzu, sazinieties ar EMILIA darbiniekiem telefoniski vai ar e-pasta palīdzību, lai iegūtu plašāku informāciju.

Visas Mājas lapā minētās pakalpojumu cenas ir spēkā publikācijas laikā. EMILIA patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.